Vuur en water (model)

vuur en water

 

Onderrichtingen van Morihei Ueshiba (uit de aikido-traditie):

Er is één grote bron die het functioneren van dit universum mogelijk maakt.
Die ene bron genereert alle levenskracht via de interactie van hemels vuur en aards water.
Het functioneren van ons lichaam en onze geest is afkomstig van die bron.
Ons huidig bestaan brengt zo de kernprincipes van dit universum tot uitdrukking. (S. 88)

Hemel en aarde zijn bezield en alle dingen worden geboren via de interacrie van vuur en water.
De menselijke adem is de adem van hemel en aarde. (S. 103)

Op het kruispunt van water en vuur bevindt zich “de zwevende hemelbrug”.
Op die plek komen de verticale en horizontale dimensies van de wereld samen. (H. 50)
Als mens moeten we staan in het centrum van “de zevende hemelbrug”. (H. 37)

De innerlijk geest communiceert met het hemelse [het transcendente];
het uiterlijk lichaam communiceert met het aardse [het zintuiglijke]. (H. 70)

Uit de onvoorstelbare kracht van de interactie tussen water en vuur is dit zonnestelsel voortgekomen. (S. 44)
Die wrijving tussen water en vuur activeert leven. (S. 66)
Zelfs in het kleinste element is er die interactie van water en vuur; het hele universum is de stolling van water en vuur.
Uit die interactie ontvangen we een grote, intense, transformatieve, diamant-achtige kracht. (S. 104)

 

S = Ueshiba, Morihei: The secret teachings of Aikido. Tokyo 2007
H = Ueshiba, Morihei: The heart of Aikido. Tokyo 2010

 

> HIER pagina met alle modellen

 

sluiting

Stiltijding nummer 14

Nummer 14 van Stiltijding, een halfjaarlijkse publicatie, is verschenen.
Naar deelnemers, donateurs en abonnees is een gedrukt exemplaar verzonden.

stiltijding-14-cover

Klik op afbeelding voor de pdf versie [17 mb]

INHOUD:

 • Onzichtbaar hartswerk – column
 • Thuis in transcendentie; in gesprek met Ad – door Birgitta Putters
 • Hoor – expressie-lied
 • Ontvorming – door Yvonne Stamps
 • Als een lichtval – door Maurice Schelling
 • In het voorbijgaan – door Dharmoebe
 • In dialoog met Huangpo – door Roeland Gordijn
 • Boeken – nieuwe aanwinsten
 • Bewustzijnsgewoel – door Marc van Kuijk
 • De kracht van vertrouwen – fragment uit een klassieke Mahayana-tekst
 • Droomstaat – door Dave van Slijpe
 • Leren leunen – door Laura Haast
 • De bewuste leerling – didactiek
 • Eindeloos – doodsgedicht

Op papier is de Stiltijding nog fijner lees- en beleefbaar.
Ben je geen deelnemer bij Stiltij maar zou je wel de Stiltijding willen ontvangen, dan kun je deze bestellen via het Stiltij-secretariaat.
Je kunt ook abonnee worden voor € 10,- per jaar; dan steun je het verschijnen van dit magazine.
Oude nummers van de Stiltijding zijn via Limboeddha te bestellen.

HIER het Stiltijding-archief met alle verschenen edities.

 

 

Geruststellingen bij het sterven (Milarepa)


Milarepa (afb.: Wikipedia)

GERUSTSTELLINGEN BIJ HET STERVEN

Het grote Vrij Zijn van Uitersten
is als een machtige leeuw
die op zijn gemak in de sneeuw ligt
en onbevreesd zijn tanden toont.
Deze visie schenkt mij, de yogi, vertrouwen.
De dood leidt naar het bevrijdingspad!
De dood brengt vreugde voor wie deze Visie kent!

De hertebok, kalm en onzelfzuchtig,
draagt veelpuntige hoorns van de Ene Soort;
hij slaapt gerieflijk op de vlakte van Zalig Licht.
Dit oefenen schenkt mij, de yogi, vertrouwen.
De dood leidt naar het bevrijdingspad!
De dood brengt vreugde voor wie zo Oefent!

De vis van de Tien Vervolmakingen
rolt voortdurend met zijn gouden ogen
terwijl hij zwemt in de rivier
van Eindeloos Beleven.
Dit handelen schenkt mij, de yogi, vertrouwen.
De dood leidt naar het bevrijdingspad!
De dood brengt vreugde voor wie zo Handelt!

De tijgerin van Zelfverwerkelijking
is getooid met rijke strepen;
zij, de pracht van Moeiteloos Mededogen,
slentert onverstoorbaar door de wouden.
Deze discipline schenkt mij, de yogi, vertrouwen.
De dood leidt naar het bevrijdingspad!
De dood brengt vreugde voor wie Discipline kent!

Het papier van Voor- en Nadeelvormen
beschreef ik met de gewaarzijnsgeest;
in de staat van Non-dualisme
kijk ik nu en bespiegel.
Deze Dharma schenkt mij, de yogi, vertrouwen.
De dood leidt naar het bevrijdingspad!
De dood brengt vreugde voor wie Dharma kent!

De zuivere werking van de Krachtstroom
is als een rijzige adelaar die gedragen
door de vleugels van Kunde en Wijsheid
koerst naar het vorstendom van Leegte.
Deze verwerkelijking schenkt mij, de yogi, vertrouwen.
De dood leidt naar het bevrijdingspad!
De dood brengt vreugde voor de Verwerkelijkte mens!

 

Bron: Chang, Garma C.C.: The hundred thousand songs of Milarepa.
Boston 1999, p. 607
Vertaling: Gedel

sluiting

De drie actieradii (model)

drie actieradii
      >HIER een grotere afbeelding

Na jaren – of wie weet, levens – van onvrijheid en dwalen, en dankzij ons geworstel met egoïsme, leren we de volheid en rust van dit bestaan kennen via het je vestigen in meditatie. Wijsheidspraktijk leert ons dat lichaam, adem en geest een geruststellend, krachtig en wonderlijk geheel zijn.

Bewustwording verloopt van ruw naar fijn, van “vorm” naar “leegte”. Die innerlijke bevrijding komt natuurlijk ook tot uitdrukking in het werelds terrein; de vele functionele aspecten vallen vanzelf op hun plaats.
In beide terreinen, binnen en buiten, rijpen we via oefening:

 1. als eerste is er in meditatie de meest nabije omgeving van voelbare lichaamswerking, en daarbuiten is er de intimiteit van dagelijkse verzorging.
 2. daarna komt de ruimere actieradius in beeld van adem en interactie; als leerling ontdek je hoe je het leven kunt vertrouwen en hoe je in de wereld alle wisselende krachtenspel bedient.
 3. tenslotte openen geest en hart zich volledig voor onze ruimste, minst zintuiglijke en dus meest transcendente actieradius, waar de bodhisattva het grenzeloos potentieel van mens-zijn leert belichamen.

 

> HIER pagina met alle modellen

 

sluiting

Ralph Waldo Emerson (audio)

Af en toe iets engelstaligs op Stiltijdharma, een enkele keer iets duits 😉
Bijvoorbeeld een inspirerende en – zoals gewoonlijk, bij dit programma – een kleurrijke, levendige aflevering van WDR-radioprogramma Zeitzeichen

WDR ZeitZeichen | 27.04.2017 | 14:38 Min.
Ralph Waldo Emerson, Philosoph (Todestag 27.04.1882). Sein Tagebuch betrachtete er als “Sparbank für geistige Reserven und emotionale Rücklagen”. Wer heute die Essays des Ralph Waldo Emerson liest, könnte meinen, dass er es mit einem zeitgenössischen Autor zu tun hat. “Wer ein Mensch sein will, der muss Nonkonformist sein!”, schrieb der amerikanische Philosoph allerdings schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Und hielt sich auch daran. Autor: Ralf Gödde.

 

sluiting

30 meditatiemotto’s


Foto: Busyboo

 • het leven is groter dan ikzelf
 • leun in de branding van de schepping
 • ontspannen is vertrouwen schenken
 • ga zitten via lichaam, adem, geest
 • juist motief leidt tot juiste methode
 • drie dimensies: zuiver, groot, open
 • niets wordt geboren of ontstaat echt
 • het leven stroomt van binnenuit
 • er is nergens hier een ik te vinden
 • uitdrukking geven aan ware aard
 • eenvoud: alles is eenheidsverband
 • niet denken maar aandacht schenken
 • beleving, in plaats van beeldvorming
 • raak vertrouwd met het onbekende
 • de volheid van niets nodig hebben
 • hartsbewustzijn is concrete substantie
 • vóór de woorden werking voelen
 • de aard van mysterie is als ruimte
 • waarheid beweegt nergens
 • intentie wekt direct expressie
 • onvoorwaardelijkheid hier en nu
 • dharma integreert ook karma
 • intrinsieke goedheid heerst
 • zelfs het loslaten nog loslaten
 • cirkel zijn zonder naad of rand
 • niks te verwerven of te verliezen
 • niemand kan dit voor mij doen
 • alle leven wordt nu geademd
 • waardering voor het onderricht
 • vrede, vrijheid en vreugde

 

sluiting

Meesterloos (gedicht)

MEESTERLOOS

Snot of slivovitz pray for us
(Philip Whalen)

Alle leven worstelt lijflijk zich
door sloom begoocheld maaksel
van feitelijk niet-bestaan

droeve dwaasheid
in elke spat moeras
een nieuwe minnaar

de meesterloze leerling
volgt steeds gedweeër
ons ambachtelijk menszijn

uit oudste bossen kapt hij
vertrouwd met haardvuur
zijn stevigst hout.

 

Tekst: Gedel

sluiting

Hoor (audio)

Laat me samen met alle wezens
de ware dharma hier horen
nu en in al wat zich manifesteert

Laat dit luisteren naar de dharma
nergens leiden tot twijfel en
grondig ontkrachten wantrouwen en waan

Laat ontmoeting met de dharma
mij de wereld doen vergeten en
vredig vertrouwd zijn met wijsheidskracht

Laat ik samen met de aarde
en de ontelbare levensvormen
in volheid ontwaken op dit edele pad.


Een basisgelofte voor het wekken van bodhicitta, door Zen-monnik Dogen Zenji in zijn Shobogenzo.
Bronnen: Tanahashi, K. [ed.]: Treasury of the true Dharma eye; Zen master Dogen’s Shobo Genzo. Boston 2010, p. 90 & Nishijima, Gudo & Cross, Chodo: Master Dogen’s Shobogenzo; book 1. Tokyo 1997, p. 76.

Vertaling en muziek: Stiltij.

sluiting