Goedheidsmasker (16-10-31)

stiltijdharma-111Dit is de audio van de laatste Stiltij-krijgskunsttraining – zo bleek achteraf – opgenomen op 31 oktober, vlak voor Ad’s maandretraite.
Thema: het lichaam integreren in het éne pad van ontwaken.

Het overleg van deze training gaat verder dan enkel krijgskunst: we onderzoeken wat het betekent om lichaam te zijn, in het licht van ons totale bestaan.

Heilzaam omgaan met het lichaam houdt in: loslaten, ontspannen, aanvaarden – als natuurlijke voorwaarde voor een betrouwbare identiteit.
Oefenen leert je stabiel te staan in alle dagelijkse interactie.

De basis hiervan is een bewuste, integrale, kalme geest.
Als bodhisattva wil je jezelf en anderen zo goed mogelijk behoeden en bemoedigen; dit leert je je doodsangst te overwinnen en werkelijke liefde te beleven.

Uiteindelijk kan het lichaam gaan fungeren als een soort goedheidsmasker dat een geruststellende, harmoniserende en versterkende werking heeft in elke omgeving waar het wordt ingezet.

 

Transcendente kwaliteiten

Maitreya bodhisattva

Maitreya bodhisattva

De zes transcendente basiskwaliteiten
(paramita) van de bodhisattva:

Dana – grootmoedigheid, kenbaar maken
= de moed om enthousiast te zijn

Shila – ontvankelijkheid, leerwens
= de discipline om beschikbaar te zijn

Kshanti – geduld, aanvaarding
= de bescheidenheid om verantwoordelijk te zijn

Virya – inzet, toewijding
= de nuchterheid om verwonderd te zijn

Dhyana – meditatie, voeling
= de diepgang om levendig te zijn

Prajna – transcendentie, wijsheid
= de overgave om krachtig te zijn

 

 

Avondvers (audio)

AVONDVERS

Deze dag is nu voorbij,
ons leven sluit zich eender.
Als vissen in ondiep water
zal vreugde ons snel vergaan.
Oefen dus met diepste inzet,
als stond je haar in brand.
Zie hoe alles komt en gaat
en val niet voor gemakzucht.

(Vers van bodhisattva Samantabhadra.
Bron: Sheng Yen: Attaining the Way; a guide to the practice of Chan Buddhism. Boston 2006, p. 131)

(Vertaling & muziek: Stiltij, juli 2015)

 

sluiting

 

Behoeden en bemoedigen


(bron afbeelding Manjushri: www.kechara.com)

Boeddha’s wijsheid behoedt en bemoedigt elke bodhisattva, of je nu zojuist begonnen bent of voorgoed het dharmapad beoefent.
Vanuit onszelf geformuleerd: waarheidsbesef zorgt ervoor dat we niet ondermijnd of ontmoedigd worden.

Het onderricht erkent het gevaar van ondermijning. We kunnen verzwakken door eigen blindheid, zoals twijfel, hebzucht, tegenzin en door de vele karmische hindernissen (klesha) die zo moeilijk te beteugelen zijn. Onderricht en oefening behoeden ons voor verdwazing door in ons hart een verbinding te blijven aanreiken met oprecht, betrouwbaar leven, dus met hartskwaliteiten als rust, helderheid, liefde.

Dit is het shunyata-aspect van bodhicitta (verlichtingsbesef): leegte (shunyata) is de vormloze puurheid van ons hart die ons behoedt dankzij de werking van onze boeddhanatuur.

Daarnaast zijn leergierige bodhisattva’s gebaat bij bemoediging in het aangaan van allerlei vormen van lijden en moeite. We worden aangespoord om inzet te oefenen, bereid te zijn belangeloos te blijven en geen willekeurige of arrogante grenzen te trekken. In het beoefenen van alle tien paramita’s kunnen we af en toe ontmoedigd raken, omdat de onvoorwaardelijke aard van de weg ons nog niet voldoende vertrouwd is.

Dit is het upaya-aspect van bodhicitta: we bekwamen ons in het hanteren van heilzame, bevrijdende instrumenten (upaya), ten dienste van alle wezens.

Dankzij dit behoeden en bemoedigen groeien we richting bevrijding.
Onophoudelijk ontvangen we deze kracht, vergelijkbaar met onze adembeweging, als een intieme universummassage:

  • inademing = kracht krijgen, behoed worden
  • uitademing = kracht schenken, bemoedigen

Laat Manjushri de levende blijk zijn van dit vermogen.
Met het tweezijdig zwaard geeft hij uitdrukking aan zijn meesterschap in het geven en nemen:

  • wegsnijden van invulling (karmische conditionering)
  • opensnijden van bedoeling (dharmisch potentieel)

“It is rare, Bhagavan, most rare, indeed, Sugata, how the Tathagata, the Arhat, the Fully-Enlightened One
blesses fearless bodhisattvas with the best of blessings.
And it is rare, Bhagavan, how the Tathagata, the Arhat, the Fully-Enlightened One
entrusts fearless bodhisattvas with the greatest of trusts.”

(Red Pine: The Diamond Sutra; the perfection of wisdom. Washington 2001, p. 2)

 

sluiting

Intrede (audio)

Leven in de wereld is als ruimte,
een lotusbloem die nergens water raakt,
mijn geest in puurheid overstijgt alle vorm,
ik buig mijn hoofd voor de eeuwig eerbiedwaardige.

Bron: Dogen: Shobogenzo, hoofdstuk Jukai.
Engelse tekst van dit fragment in voetnoot van Nishijima, Gudo & Cross, Chodo: Master Dogen’s Shobogenzo; book 4. Tokyo 1997, p. 206.

(Vertaling & muziek: Stiltij)

sluiting

 

Impressies oefenperiode najaar 2016

HIER vind je de verslagen van de afgelopen oefenperiode (10 weken), najaar 2016.
Enkele citaten alvast:

  • Wat herken ik dan? Mezelf; eindelijk een ruimte die ik niet hoef te claimen maar die gedeeld kan worden.
  • Een grijze massa in mij was levendig voelbaar. Winst was dat ik erbij kon blijven qua gevoel en het kon laten zijn.
  • Wat is dat ‘oefenen’ waar steeds over wordt gerept en waarom kan de weg bewandelen niet zonder meditatie?
  • Steriliteit zit me in de weg; ik neig vast te houden aan absoluut geprojecteerde toestanden. Het zoeken zelf levendig voelen voelt interessant.
  • Discipline! Hiérmee begint het oefenen. Wat ik dan al die tijd gedaan heb, weet ik niet. Noem het maar een soort bezigheidstherapie.
  • En hoe aantrekkelijk de ene optie ook was, ik voelde dat het ondermijning van mijn kracht is en het tegenovergestelde van de vrijheid die bij alle leraren zo voelbaar is.

 

 

De kracht van vertrouwen (synopsis)

blindheidsboom

Bovenstaande illustratie (“blindheidsboom”) is een toelichting bij de tekst van

DE KRACHT VAN VERTROUWEN
Het grote voertuig van de Boeddha

Een klassiek geschrift uit het Chinees boeddhisme van de 6e eeuw,
toegeschreven aan Asvagosha.

Oorspronkelijke titel: Chinees Dasheng qixinlun; Sanskriet Mahayana-shraddhotpada-shastra.
Vertaald door Ad van Dun uit de volgende bronnen:

• Girard, Frédéric: Traité sur l’acte de foi dans le grand véhicule; Tokyo 2004
• Hakeda, Yoshito S.: The Awakening of Faith; attributed to Asvaghosha; New York 2005
• Asvaghosa (transl. D.T. Suzuki): The awakening of faith; the classic exposition of Mahayana Buddhism; Mineola 2003
• Schlaffer, Irmentraud: Ashvagosha – Die Erweckung des Glaubens; Bonn 1994 (privé-manuscript)

> HIER een synopsis van aanstaande Nederlandse vertaling:
De kracht van vertrouwen (pdf)

 

sluiting