Betrouwbaar (gedicht + audio)

BETROUWBAAR

Rusten op de adem
zakken naar de bron

vele taferelen
verre verschijnselen
ontwortelend denken

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel

onrust angst
onpeilbare dwang
woud van verlangens

rusten op de adem
zakken naar de bron

zwak behoeftig
aangetaste leden
uithuizigst bestaan

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel

beelden als water
vlagen gevoel
waan alle greep

rusten op de adem
zakken naar de bron

weten van liefde
licht in het hart
bevrijdingsritueel

steeds fijner de trilling
steeds ruimer de cel.

 

(Tekst & audio: Gedel)

sluiting

 

Kracht (gedicht)


 

KRACHT

Bron die alle vuur voedt
verbergt zich in mijn lichaam
adem is haar lieflijk serum
aandrang haar gezag

het vele lijkt van haar los te staan
vonken doven zienderogen
maar ergens smelt van binnen
al wat huid heet tot het ene

beleven waarvan eeuw op eeuw
zij wist dat jouw meesterlijkheid
hierop wachtte en jij
je verheugend nooit stierf.

 

Tekst: Gedel

sluiting

 

Het werk (gedicht)

hakuin-blind-men

HET WERK

Gericht bestemd
wordt werk gemaakt

wervelvragen
bemorsen kluts
en kluns

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

steeds trager
zoeken tekens
hun onvindbaar lot

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

niemand die de plek
van vuurdans
herkent

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

vergeefs grijpt
vlees zijn nieuwste
wanhoop

gericht bestemd
wordt werk gemaakt

ontdaan heradem
ik mens
in dwaze waan

gericht bestemd
wordt werk gemaakt.

 

Tekst: Gedel

Schildering (‘Blinden steken de brug over’): Hakuin

 

sluiting

Bestaan (gedicht)

Bodhidharma, eerste Zen-patriarch (ca. 500 n.C.)

BESTAAN

Zakelijk
slaat schrik om je hart
waar snelle schoenen knellen
en de grove loer suist

persoonlijk
kiest elk zijn fauteuil
en legt een hard ademende hand
op andermans schouder

menselijk
worden we gewaar hoe
de wind gromt goedaardig
alle ballast huiswaarts.

 

Tekst: Gedel

 

sluiting

Pelgrimage in 7 ruime stappen (7 – slot)

7 – BELEVING

~ door Gedel

HIER een print-versie (pdf)

 

MUZIEK

Elke vezel trilt onophoudelijk
badend in de gloed
van ongerepte noodzaak

nergens iets omslachtigs
ruim beoogds of fel ontmoedigds
sprenkelt de lichtfontein klankjuwelen

zelfs als ontmanteld strijdlied
zwalk je harmonisch
door zulk een dwaze dronkenschap

vervoering kan gevaarlijk zijn
voor stervelingen met hun doffe
huid van aarzelglas

des te alerter hoor je
ooit gestild door dieper leed
het goddelijk lied van overgave.

podcast

 

 

DANS

De wereld is verstrikt zijn
in een geestelijke veldslag, krijger
eender welke opdracht

danst niet ook in jouw pupillen
het opzichtig zwaard
van waarheidswerking

hoe deint in deftige camouflage
niet jouw strakke puls
van kale onbaatzuchtigheid

laat dus de oude drakendans
zwierig rond het wensjuweel
jou innerlijk doen zegevieren

over onterechte armoe en jou
doen wijden aan herstel van alle
achteloos vertrapte bloei.

podcast

 

 

POEZIE

Sluit de zware boeken maar
en doof je schamel licht
bij deze vorstelijke aankomst

knielend op het harde steen
in duisterste schikking wordt ons
geopenbaard de woeste regel

zie, als lichtste ademblijk
ben jij altijd liefdevoller ordening
in laag-bij-de-gronds bevrijden

teug op teug
verslindt jouw schuchter lijf
de prille tekens van verbijstering

woord voor woord gutst voortaan
door die vele trouwe vezels
vreedzaam toverspul.

podcast

 

 

sluiting

Pelgrimage in 7 ruime stappen (6)

6 – AANKOMST

~ door Gedel

HIER een print-versie (pdf)

 

INZET

Oogverblindende perspectieven
zijn even welkom hier
als spierpijn of een kopje koffie

niets hindert de beoefenaar
hardnekkiger dan voorkeur niets
eigenlijkers is nodig dan

de onzin achterwege laten
van geeuwzekere heiligheid
of lenig problematiekgepruts

zie direct wat bedoeld wordt
werkelijk in jouw ene hart
zodra je wordt geroepen

doe je roerloos je best
te ontdekken hoe snel zich
hier niets beweegt.

podcast

 

 

CONCENTRATIE

Zo ver gezocht blijkt
veel nabijer
wat ons blijvend boeit

zo intiem
dat al het overige
zich ondenkbaar toont

zo doorgrondelijk
dat niets aanvullends
meer ontstaat

zo vitaal dat
zelfs dit loze niets
zich stilaan roert

tot klonter vlees
die barstensvol zegen
liefde boert.

podcast

 

 

WIJSHEID

Het mysterie moet geconsumeerd
om volmaakt geëtaleerd
alle wezens te doorademen

ik ken de harde werkbank
zwetend tijdens lunchpauzes
en weet dus wat de baas bedoelt

als zij openlijk mij benoemt tot
ontaarde sterveling die
nergens meer rendeert

betreed ik een moderner leerplek
voor nutteloze onderkruipsels
met aanleg tot verdwazing

benieuwd hoe men hier omgaat
met wat aan alle onmin mij
zo hysterisch lijkt te bevallen.

podcast

 

 

sluiting