14-11-24 Kiai en totaalbestaan

Als mens verkeren we in een permanente trilling die deel uit maakt van ons totaalbestaan. Al menen we met tijden afwezig te zijn, deze suggestie loopt niet synchroon met de vibrerende werkelijkheid.

Kiai als gebundelde energie van lichaam, adem (stem) en geest fungeert zo als expressie van dit heersende krachtveld. Permanent kloppend aanwezig zijn hangt niet af van omstandigheden maar legt organisch de link met innerlijkheid. Dit vraagt een bewuste inzet. De stimulans om je identiteit als krijgerschap natuurlijk in te nemen legt zodanig het accent op een totaal functioneren.

Ons systeem werkt zo als een membraan waar muziek (klank) doorheen stroomt. Welke ingetoomde brave bedoelingen er ook zijn, je kunt de geldige wrijving niet ontkennen. Dat maakt ons als instrument een wonderlijk gegeven dat deel uit maakt van het universele koor.

14-12-08 Betrouwbaar centrum zijn

De uitgangspositie bij aikido omvat twee principes:
1. Een betrouwbaar centrum zijn (neutraal karma)
2. Extensie belichamen (dharma)

Maar wat is een betrouwbaar centrum zijn? En hoe verhoudt zich dit tot een stabiele kwaliteit?
In eerste instantie is het noodzakelijk om vanuit je waardigheid te durven toegeven dat je jezelf wat wijs maakt. Vanuit deze positie kan de boel worden opgeschoond.

De bron van betrouwbaarheid vindt zijn herkomst in een eenduidig gevestigd rustpunt en wordt niet verworven door je af te stemmen op veelvuldige fixaties. De zuiverheid hiervan is bepalend voor de gevormde extensie die zich zo manifesteert.

Notie van innerlijke authenticiteit maakt het mogelijk om hier vertrouwd mee te raken. Rekening houden met je geweten en deze werking interessanter vinden dan wat je allemaal kunt zorgt voor de juiste opstelling. Deze definitieve houding is doorslaggevend voor het belichamen van dharma- kwaliteit.

14-11-17 Masakatsu agatsu katsuhayabi

Masakatsu agatsu katsuhayabi staat letterlijk voor: ‘Ware overwinning is zelfoverwinning’.
Deze opwekkende spreuk wekt ons vermogen om verwerkelijking waardig en soeverein te realiseren. Voor Morihei Ueshiba (grondlegger Aikido) staat het je committeren aan dit onderricht voor de juiste en grondige levenshouding.

De vraag is hoe dit aspect een vruchtbare plaats krijgt binnen de termen van spiritueel krijgerschap?
Zowel visie (besef van werkelijkheid) als praktijk (belichaming/manifestatie) zijn hierbij van essentieel belang. Wat centraal wordt gesteld is de overwinning van het ‘zelf’, niet te verwarren met kleine overwinningen in de buitenwereld.

Dankzij edele opstelling kun je trouw en standvastig de bedoeling dienen. Zo ontstaat er ruimte om jezelf te vrijwaren van corrupte illusies en suggesties die je telkens vastzetten in voorspelbare ‘ouwe koek’. Zelfonderzoek voelt hierbij als een bruikbare uitnodiging om discrepantie tussen groot en klein gezag te voorkomen.

14-12-05 Geestelijkheid en energielichaam

Werken vanuit de geest is de basis om recht te doen aan de creatieve werking van het universum (ons bestaan). Vanuit deze ruimte ontstaat er de mogelijkheid om je intentie te wekken en zuiver waar te nemen. Deze open houding borgt de verbinding met de onafgebroken eindeloze werkelijkheid.

Osensei maakte als ingang gebruik van het werken met bewustzijnskrachten/goddelijke geesteskrachten. Dankzij deze directe koppeling vindt bewustzijn toegang tot concrete aspecten van onszelf (het leven). Het je gewaarworden van zowel wenselijke als confronterende werking blijkt onderdeel te zijn van jou, maar is niet iets dat je kunt bestempelen als afgescheiden identiteit.

De aard van deze werking is geen particulier verhaal. Hetgeen wat je zoekt is al veel meer gaande dan je had kunnen voorspellen. Dit is vergelijkbaar met het deinen in een gemeenschappelijk bad waar diverse krachten zich uitdrukken in de vorm van golven.

Het leunen in deze transformatieve bewogenheid laat een helder licht vallen op alles wat zich aandient. Inzien dat je van nature geestelijke bewogenheid bent maakt deze verbinding tot een kloppend geheel.