Waarheid is eenvoudig (september 2017)

Kwaliteit van leven is niet de vrucht van een moeizaam verworven complexiteit maar van een zich direct openbarende, organische eenvoud. Dat wil niet zeggen dat de wijsheidsweg geen moeite kent: je moet er zelfs alles voor over hebben. Maar de volheid van beleving en het uitnodigend, liefdevol perpectief maakt alle loslaten (karma) en toelaten (Dharma) tot iets heel natuurlijks. De bodhisattva heeft geen boodschap aan overbodigheden: dankzij het doorzien van illusies ga je de hele werkelijkheid – inclusief alle moeite – stevig en licht belichamen.

Gebruikte literatuur tijdens de retraite:

 • Shibayama, Zenkei: The gateless barrier; Zen comments on the Mumonkan. Boston 2000
  (andere, Nederlandstalige versie: Yamada, Koun: De poortloze poort; de klassieke koan-verzameling Mumonkan. Rotterdam 2010)

 • Engle, Artemus B.: Inner Science of Buddhist Practice; Vasubandhu’s Summary of the five heaps, with commentary by Sthiramati. Boulder 2009.
  (verwant werk: Asanga: The Bodhisattva Path to Unsurpassed Enlightenment; A Complete Translation of the Bodhisattvabhumi. Boston 2016)

HIER alle Youtube-video’s

 

De kracht van vertrouwen (toelichting)

Uitleg tijdens het verdiepingsweekend van 10-12 februari 2017 over “De kracht van vertrouwen” (Mahayana-shraddhotpada-shastra; The awakening of faith), een klassiek geschrift uit het Chinees boeddhisme van de 6e eeuw, toegeschreven aan Asvagosha.

Meer info: http://stiltijdharma.nl/2016/de-kracht-van-vertrouwen/

 

sluiting

Innerlijk perspectief (video)


Recente dharmapraat, 4 feb. jl., van zenleraar Jiryu Rutschman-Byler, werkaam in de San Quentin gevangenis als meditatieleraar (HIER inspirerende en roerende beelden van die boevenclub).

Vanwege Flash-player probleem hier de rechtstreekse URL van zijn dharmapraat:
https://livestream.com/accounts/3506794/events/6905631/player?

“Hope may be the opposit of despair, but these opposites often share the same sickness.”

 

Netwerk van bodhisattva’s

Overleg tijdens de Stiltij-deelnemersbijeenkomst op zondag 2 oktober jl. in Moorveld.
Het thema van deze bijeenkomst: de oriëntatie naar een ambulante netwerkstructuur, ter ondersteuning van een stevig, ruim en flexibel belichamen van de dharma in de praktijk van alledag.

Netwerk-faciliteiten:

Verbinding:

 • samenwerking (contacten, inspiratie)
 • ontwikkeling (initiatieven, projecten)

Training:

 • wekelijks aanbod (hartswerk, energiewerk, lichaamswerk)
 • verdiepingsmogelijkheden (retraites, oefenperiodes)

Ondersteuning:

 • studiefaciliteiten (naar behoefte)
 • overleg-gelegenheid (individueel)

(info: zie nieuwsbrieven)

sluiting

De kern van oefening (Shantideva)

SHIKSASAMUCCAYA-KARIKA

De kern van oefening – in versvorm (door Shantideva, 8e eeuw)

Jijzelf en alle anderen
worden verontrust door angst en lijden;
ben jij dan iets bijzonders,
dat jij enkel jezelf beschermt?

Wie het lijden wil beëindigen
en verlangt naar het hoogste geluk,
moet de bron van vertrouwen vestigen
en vervolgens de geest van verlichting.

Het Mahayana-onderricht geeft details
over de bodhisattva-geloften,
maar hier zijn de wezenlijke punten
die voorkomen dat je verloren raakt:

‘Mijn lichaam, mijn voorzieningen
en mijn verdiensten die ik verwierf
zal ik alle levende wezens schenken,
ze steeds verdiepend en verruimend.’

Bescherm je lichaam en het overige
om levende wezens van nut te zijn;
wat is een aangetaste voorziening waard
en wie is blij met een onbruikbaar geschenk?

Ten behoeve van alle levende wezens,
bescherm je lichaam en het overige
door spirituele vrienden nooit op te geven
en door onderricht aldoor te bestuderen.

Wat betekent het lichaam beschermen?
Dat wil zeggen: loslaten wat schadelijk is.
Op welke manier bereik je dit?
Door zinloze activiteiten op te geven.

Verder realiseer je dit door middel van aandacht.
Aandacht komt voort uit onbegrensde eerbied.
In eerbied is de kwaliteit van vrede te vinden.
Weet dit, en beoefen dit met diepe wilskracht.

Boeddha zei: in gelijkmoedige meditatie
zal men de volmaakte visie leren kennen.
Door uiterlijke verschijnselen los te laten
wordt de geest niet afgeleid van vrede.

Door in alles zacht te zijn en niet ruw
en door passend en vriendelijk te spreken
zullen rijpe wezens vertrouwen ervaren
en krijgt men een respectvol bestaan geschonken.

Zolang jouw leven geen waardering verdient
zal de wereld de jonge boeddha bespotten
en zullen de mensen tot slot branden in de hel,
als vlammen onder as bedolven.

Daarom zegt de Overwinnaar in de soetra,
als samenvatting van de geloften,
dat men bewust en grondig moet voorkomen
dat anderen hun vertrouwen verliezen.

Eigendommen, zoals medicijnen,
kledingstukken en overige bezittingen:
als je er hebzuchtig gebruik van maakt
zal dit jouw pijnlijke ondergang worden.

Maak een begin met positieve daden
en wees gematigd in alles;
wie in zijn oefenen hiervan uitgaat
zal moeiteloos zijn voorzieningen beschermen.

Door de wens naar beloning los te laten
zorg je vanzelf voor je verdiensten;
kijk niet terug met teleurstelling
maar loop ook niet te koop met je daden.

Wees beducht op geschenk en gevlei
en maak een eind aan je ijdelheid;
heb vertrouwen in de bodhisattva’s
en laat twijfel omtrent de Dharma varen.

Een lichaam dat eenmaal stevig gezuiverd is
wordt een heilzame bron van rijkdom;
net als schone, goed gekookte rijst,
zul je alle levende wezens tot nut zijn.

Zoals de oogst, verstikt door grassen,
verziekt raakt en verzwakt niet rijpt,
zo zal, belemmerd door negatieve emoties,
het boeddha-kind niet kunnen groeien.

Het zuiveren van je lichaam betekent
kwade daden en storende emoties diep reinigen.
De Volledig Ontwaakte en Gezuiverde zei:
inzet negeren leidt tot een pijnlijk bestaan.

Wees geduldig en bezoek het onderricht.
Ga dan naar een plek in afzondering;
doe je best om gelijkmoedig te mediteren
en wees je bewust van bederf en dergelijke.

Je oefenen in juist levensonderhoud
zorgt voor zuiverheid van voorzieningen;
leegte en hartelijk mededogen realiseren
zal jouw verdiensten zuiveren.

Er zijn er zovelen die zorg behoeven,
hoe kun je hen helpen als je zwak blijft,
en volledig verzadigd zal er niets ontstaan;
daarom moet je je vermogens uitbreiden.

Wat is het lichaam ontwikkelen?
Dit houdt in: versterken en van luiheid ontdoen.
Je voorzieningen zul je uitbreiden
door in leegte en mededogen te schenken.

Door inzet te vestigen eerst
en een stevige mentale houding,
maak je ruimte voor mededogen
en werk je aan steeds heilzamer daden.

Zoals het gebed van Bhadracharya zegt:
wijd je eerbiedig aan buigingen enzovoort;
mediteer altijd over vertrouwen enzovoort,
herinner je aan vriendelijkheid, aan Boeddha enzovoort.

Kortom, verdienste verwerven komt voort uit
het tijdloos innerlijk Dharma-geschenk
en uit de tijdloze beoefening van bodhichitta
voor het welzijn van alle leven wezens.

Zo zal men volledige bevrijding realiseren,
door bescheidenheid nooit te verliezen,
door aandachtig en aanwezig te zijn
en door betrouwbare wijsheid.

 

sluiting

Bronnen: Geshe Lhakdor: Compendium of precepts in verses
& Bendall, Cecil: Siksa Samuccaya; a compendium of Buddhist doctrine. London 1922.
Vertaling: Gedel. Er is ook een pdf-versie.

Een rijker bestaan (lezing)

Lezing, getiteld ‘Een rijker bestaan,’ door Ad van Dun op 11 september 2016 in klooster Wittem.
Dit is de laatste lezing uit een serie van drie met als thema ‘Innerlijke kracht’.

De wezenlijke aspecten van zelfonderzoek en bewustwording komen hier aan bod:

 • wat hindert ons in het realiseren van volheid?
 • wat helpt ons juist daarbij?
 • hoe is spiritualiteit bedoeld als concrete levenskwaliteit?
 • hoe werkt dat dan?

Een bewuste innerlijke houding en aanwezigheid is de basis voor het juist hanteren van de zintuiglijke en wereldlijke krachten waar we dagelijks mee te maken hebben.

Expressie uitleg (intensieve training 30 juli 2016)

Toelichting van Ad op de bedoeling en bruikbaarheid van expressie als spirituele oefenweg.
Expressie is je bewogen laten worden door het leven zelf.
Deze discipline faciliteert de verbinding tussen geest (bezieling) en lichaam (gebaar, uiting).

> HIER alle Youtube-video’s