Boeken door Ad van Dun

Dharmium; serum van wijsheid (2019)

Dit boek verschijnt in februari 2019 bij uitgeverij Asoka.
Het telt 320 pagina’s, is gebonden in halflinnen en kost € 28,25.

Beschrijving op de omslag:

“Om te weten wat wijsheid is hoef je maar tot drie te kunnen tellen: (1) er is één werkelijkheid, (2) wij mensen ervaren twee polen: wat we zijn en wat we kunnen worden, en (3) er is een manier om geest, adem en lichaam te bevrijden.
Ad van Dun beschrijft hoe ons mens-zijn ten volle geleefd kan worden, puttend uit zijn eigen ervaring en getoetst aan betrouwbare bronnen vanuit een overwegend boeddhistische achtergrond. Met een heel eigen verwoording en vertaling maakt hij moeilijke Sanskriettermen direct begrijpelijk. Zijn teksten raken aan poëzie waardoor de lezer wordt gestimuleerd vaart te minderen en op een meer intuïtieve manier meer te leren begrijpen. De aanwijzingen worden ondersteund door overzichtelijke modellen en grafische uitwerkingen. Zo biedt het materiaal voor elk zoekend mens een concrete ingang naar het proces van bewustwording. De praktische toepasbaarheid biedt een betrouwbare basis voor een levenshouding van wijsheid en mededogen.”

 

Thema’s ter verwerkelijking (2014)

wegwijzers naar hartskwaliteit
€ 14,50; informatie/bestellen: Stiltij-secretariaat

Beschrijving:
Termen als zingeving en spiritualiteit worden steeds vaker gehanteerd. Maar wat betekenen ze nu precies? Hoe raak je vertrouwd met dit materiaal? Waar kan ik concreet werk maken van mezelf en wat is daarvoor nodig? Heeft een mens eigenlijk wel vaardigheden of juiste omstandigheden nodig om gelukkig of vrij te zijn?
Het boek ‘Thema’s ter verwerkelijking’ helpt je op weg om je ware potentie te leren kennen. De inleiding geeft je een indruk van de weg naar innerlijke kwaliteit. In de thema’s komen diverse aspecten aan de orde die de visie- en praktijk-aspecten van dit onderzoek op een levendige manier belichten.

 


De Grote Kwestie
(2018)

biografisch-didaktisch materiaal van 100 Zen-leraren
Pdf download (2,4 mb)

Webversie:
Stamboom van zen-onderricht

 

Bronkracht  (2006)

inspirerende citaten uit diverse tradities, thematisch geordend
Pdf download (989 kb)

 

De Basale Mens (2001)

overwegingen over kwaliteit van leven
Pdf download (982 kb)

 

Wisrag (2018)

Verzamelde gedichten van Gedel
Pdf download (2,4 mb)

 

> zie ook de lijst van Vertalingen <