Nee en ja zeggen (video 25 okt. 2015)

Twee oefeningen, tijdens de intensieve zondag van 25 oktober 2015, om je te versterken in nuchterheid én diepgang.

Oefening ‘Nee zeggen’

Je vraagt de partner via twee handklappen of jij hem of haar kunt helpen.
Steeds krijg je als antwoord: ‘Nee’.
Dit helpt je te wennen aan het feit dat anderen uiteindelijk in hun volheid zullen staan.
Je bevestigt dit besef met een eigen ‘Nee’.

Oefening ‘Ja zeggen’:

Je vraagt de partner via twee handklappen of jij en hij/zij in wezen hetzelfde zijn.
Steeds krijg je als antwoord: ‘Ja’.
Dit helpt je te wennen aan het feit dat anderen als mens niet verschillen van jezelf.
Je bevestigt dit besef met een eigen ‘Ja’.

Bodhisattva-recitatie


Recitatie van bodhicitta + buddhakshetra + hartsoetra-mantra tijdens intensieve training van 22 februari 2015. ‘Bodhicitta-buddhakshetra’ kun je beschouwen als een korte bodhisattva-gelofte: ‘Waarheidsliefde, waar dan ook!’

Het begrip ‘intentie’ staat centraal in het onderricht van Boeddha. Een gelofte of een innerlijke betrokkenheid is een van de puurste vormen van intentie. In het boeddhisme wordt een gelofte of een innerlijke overtuiging soms vergeleken met een toverparel die de kracht heeft om troebele waterpoel kraakhelder te maken zodra hij erin wordt gelegd.
In deze metafoor staat de troebele waterpoel voor een vervuilde geest, en het heldere water staat voor de verlichte geest waarin alle vervuilde neigingen zijn vereffend.
De toverparel van betrokkenheid is het allerbelangrijkste instrument dat we hebben om onze vervuilde gedachten en neigingen op te lossen. De diepste en krachtigste kwaliteit van het menselijk bewustzijn is intentie.

Hsing Yun: Describing the Indescribable; 
a commentary on the Diamond Sutra. Somerville 2001, p. 39-40.

sluiting