Suzuki roshi dharma talks (juli 1965)

HIER de allereerste opgenomen dharma-talks van Shunryu Suzuki roshi.
Een twaalftal audio’s, inclusief de uitgewerkte teksten ervan.

Met dank aan Cuke.com en San Francisco Zen Center!
Super interessant materiaal: uit één maand tijd – juli 1965 – genoeg voedsel voor een leven lang wijs worden 🙂