Lichtland

Als nieuwjaarsgroet dit lied – Land of light – van de Tannahill Weavers.

Oh sleep in peace, you valleys and hills
Be safe, be free as the breeze
The north wind of fear like a banshee howled
And she drove you down on your knees to pray
She drove you down on your knees

Lift up your head to the morning light
The fight o’er darkness is won
And feast your eyes on the land you love
Its life returning with the sun behold
Its life returning with the sun

And the morning walks proud, shining out like a flame
No evil could subdue
You open up your arms in friendship and joy
To welcome in the newborn day
To welcome in the new

May the spirit so strong in the shadow and storm
Hold fast to what is right
And surely as you breathe the gentle air of peace
This land shall shelter in the light of love
This land shall shelter in the light

© Tannahill Weavers

afsluiting

Hoor (audio)

Laat me samen met alle wezens
de ware dharma hier horen
nu en in al wat zich manifesteert

Laat dit luisteren naar de dharma
nergens leiden tot twijfel en
grondig ontkrachten wantrouwen en waan

Laat ontmoeting met de dharma
mij de wereld doen vergeten en
vredig vertrouwd zijn met wijsheidskracht

Laat ik samen met de aarde
en de ontelbare levensvormen
in volheid ontwaken op dit edele pad.


Een basisgelofte voor het wekken van bodhicitta, door Zen-monnik Dogen Zenji in zijn Shobogenzo.
Bronnen: Tanahashi, K. [ed.]: Treasury of the true Dharma eye; Zen master Dogen’s Shobo Genzo. Boston 2010, p. 90 & Nishijima, Gudo & Cross, Chodo: Master Dogen’s Shobogenzo; book 1. Tokyo 1997, p. 76.

Vertaling en muziek: Stiltij.

sluiting

Zadem (audio)

(Dit lied is ontstaan tijdens de retraite van 13 t/m 17 maart jl.)

Refrein:
Dit hart warmt het weefsel, verstard en vervreemd,
wees zaad van bevrijding, in adem geheeld.

Lang al heb ik zand in mijn ogen, gedogend dat het licht hier verdween,
mijn hart bijna dicht blijft me steeds porren, sta op en zie hoe je voor mij kiezen kan.

De barst doet geen recht aan de krachtige houtnerf, kap de boom en vertrouw op de grond,
dor en versteend wens ik versmelting, zie velden van bloemen worden tot bos.

Vele vertakkingen wekken verwarring, wortels vergetend de aders geen sap,
ik wil een levende, schenkende, dragende kracht zijn, laat het zaadhart me leiden naar heiliger grond.

(Zadem = “zaad-adem”; HIER een pdf.
Tekst en muziek: Stiltij)

sluiting

Goedheidswerking (audio)

Vol vertrouwen eer ik in daad, woord en gedachte
alle boeddha’s van verleden, heden en toekomst,
al die leeuwen in vorm van mensengedaante,
zovelen als er zijn in elke levenssfeer.

Uit de kracht van dit gebed van goedheidswerking,
de geest gericht op de ontelbare boeddha’s
en met al mijn lichamen, talrijk als atomen,
buig ik respectvol voor de edele heersers.

In elk atoom zijn er evenveel boeddha’s
met kringen van bodhisattva’s, als er atomen zijn,
en zo ook laat ik in mijn eigen beleving
alle waarneembaars door boeddha’s zich vullen.

De oceanische kwaliteiten van al mijn stemmen
weerspiegelen het werk van de ontelbare heersers
met hun bodemloze oceanische kwaliteiten,
zo loof ik hen die bewegen in goedheid.

De mooiste bloemen en kleurrijkste slingers,
de heerlijkste muziek, oliën en parasols,
flonkerende lichten en fijnste wierook
schenk ik ten offer aan de edele heersers.

De mooiste kleding en subtielste geuren,
poeders in dozen als bergen zo groot,
dit alles geordend tot wonderlijk schouwspel,
schenk ik ten offer aan de edele heersers.

Al het voorstelbare edels en waardevols
schenk ik hierbij aan de talloze boeddha’s,
de kracht van mijn geloof in goedheidswerking
laat mij buigen in eerbied voor al die heersers.

Wat ik aan kwaads ook gedaan mag hebben
in de vorm van handelen, spreken of denken,
gedreven door begeerte, afkeer en onrust,
dit alles beken ik heel open aan ieder.

Wat er gewekt wordt in alle levenssferen
aan verdienste door leken, monniken en heiligen,
pratyeka’s, bodhisattva’s en grote heersers,
dit alles vervult mij met de diepste vreugd.

Op de grote beschermers doe ik dringend beroep,
zij die de hoogste verlichting bereikten,
die werelden verhelderen in elke windstreek:
laat het dharmawiel continu wentelen.

Respectvol mijn handen gevouwen verzoek ik
hen die nirvana willen manifesteren,
om eeuw op eeuw hier aanwezig te blijven
voor het welzijn en geluk van alle levende wezens.

Wat ik aan goeds ook mag hebben bewerkt zo
met mijn eren en offeren en open bekennen
en verheugen en roepen en dringend verzoeken:
laat dit alles gewijd zijn aan hoogste verlichting.

Bronnen:

  • Douglas Otto: A new translation of the Sanskrit Bhadracari. NZJAS 12, 2 (dec. 2010), p. 1-21
  • Geshe Sonam Rinchen: Atisha’s lamp for the path to enlightenment. Boston 1997, p. 149-150
  • Thomas Cleary: The flower ornament scripture; Avatamsaka sutra.Boston 1993, p. 1511 e.v.

(Vertaling en muziek: Stiltij)

 

sluiting