Wijsheid, mysterie en vertrouwen (november 2017)

Video van het Stiltij-verdiepingsweekend van november 2017.

Aan de hand van voorbeelden als Boeddha of Nagarjuna ga je de aard van ons bestaan begrijpen en waarderen: we zijn een innerlijke kracht, niet zomaar wat consumerende subjecten. Elk mens bevindt zich in ontwikkeling; we zijn bezig te ontwaken. Als je jezelf en het leven serieus neemt, komen je diepste, meest dierbare bedoelingen centraal te staan.
Het pad van bodhisattvaschap brengt alle kwaliteit tot leven: je krijgt inzicht in alle samenhang (wijsheid), en je krijgt voeling met al wat leeft (mededogen).

 

> HIER de impressie van deelnemers
HIER alle Youtube-video’s

 

Je volheid vieren (september 2017)

Tweede video van de najaarsretraite in september 2017.
Het thema van deze vijfdaagse retraite was eenvoud.

Vrij expressie geven aan wat ons beweegt, zorgt voor een snel leerproces; invulling of reserve daarentegen zorgt voor hapering en stagnatie. Het bevragen van onze moeites (“lijden”) is een bevrijdend iets, een waardevol en vreugdevol iets: het plaatst je in je kracht en brengt alle oplossing op gang.
Onze drang naar geluk getuigt van intrinsieke vervulling op identiteitsniveau: je beseft dat je ertoe in staat bent en ernaar verlangt. Maar het lukt ons niet om dit vervullingspotentieel stabiel en compleet te maken, vanwege onze (karmische) conditionering. Daarom is een juist zelfbeeld zo belangrijk: op basis van een diepe verbinding met onze ware aard en een direct leren handelen daarnaar, bevrijden we ons van alle kleinheid en komen we toe aan wat we werkelijk zijn.

 

> HIER de impressie van deelnemers
HIER alle Youtube-video’s

 

Retraite expressie (maart 2017)

Avondlijke expressie-oefeningen tijdens de retraite van 13 t/m 17 maart 2017 in het Gerendal (bij Valkenburg): “Goedheid heerst” en het lied “Volmaakt”, met het refrein “Een” als zelfstandige canon-zang.

 

> HIER de retraite-impressies van de deelnemers

HIER alle Youtube-video’s

 

Hoor (audio)

Laat me samen met alle wezens
de ware dharma hier horen
nu en in al wat zich manifesteert

Laat dit luisteren naar de dharma
nergens leiden tot twijfel en
grondig ontkrachten wantrouwen en waan

Laat ontmoeting met de dharma
mij de wereld doen vergeten en
vredig vertrouwd zijn met wijsheidskracht

Laat ik samen met de aarde
en de ontelbare levensvormen
in volheid ontwaken op dit edele pad.


Een basisgelofte voor het wekken van bodhicitta, door Zen-monnik Dogen Zenji in zijn Shobogenzo.
Bronnen: Tanahashi, K. [ed.]: Treasury of the true Dharma eye; Zen master Dogen’s Shobo Genzo. Boston 2010, p. 90 & Nishijima, Gudo & Cross, Chodo: Master Dogen’s Shobogenzo; book 1. Tokyo 1997, p. 76.

Vertaling en muziek: Stiltij.

sluiting

Zadem (audio)

(Dit lied is ontstaan tijdens de retraite van 13 t/m 17 maart jl.)

Refrein:
Dit hart warmt het weefsel, verstard en vervreemd,
wees zaad van bevrijding, in adem geheeld.

Lang al heb ik zand in mijn ogen, gedogend dat het licht hier verdween,
mijn hart bijna dicht blijft me steeds porren, sta op en zie hoe je voor mij kiezen kan.

De barst doet geen recht aan de krachtige houtnerf, kap de boom en vertrouw op de grond,
dor en versteend wens ik versmelting, zie velden van bloemen worden tot bos.

Vele vertakkingen wekken verwarring, wortels vergetend de aders geen sap,
ik wil een levende, schenkende, dragende kracht zijn, laat het zaadhart me leiden naar heiliger grond.

(Zadem = “zaad-adem”; HIER een pdf.
Tekst en muziek: Stiltij)

sluiting