Concrete facetten van ontwaken

Het Stiltij-verdiepingsweekend 20-22 april 2018 ging over: besef van eigen authenticiteit; oefening en studie wordt van nature expressie, dankzij ons inleven.

Om de vreugde en het gemak van de wijsheidsweg te vinden, moeten we aanvankelijk ons best doen.
Maar hoe duidelijker het wordt, hoe inspirerender en vervullender het gaat voelen: ons hart gaat open.

Ontwaken werkt via zuivere interesse ervaren voor het leven.
Dat vraagt enige correctie en gewenning, vanwege onze “verkeerde” (geconditioneerde) gewendheid.
Maar kijk naar het concrete voorbeeld van de Boeddha, dan zie je hoe het kan.

 

HIER alle Youtube-video’s

 

Volle overgave (krijgskunst-weekend, juni 2016)

Video van overleg na de avondmaaltijd waarin het thema van dit weekend (authenticiteit) verder wordt uitgediept.

Hoe moet ik het dilemma overwinnen tussen mezelf willen zijn (authenticiteit) en waarheid zoeken (onvoorwaardelijkheid)?
De spirituele krijger leert een doelloos, tijdloos en naamloos krachtveld te zijn.

HIER de impressies (verslagen en foto’s) van deze verdiepingsdag.

Authenticiteit (krijgskunst-weekend, juni 2016)

Video van overleg na de lunch waarin het thema van dit weekend (authenticiteit) wordt toegelicht.

Authenticiteit is niet te vinden via ‘het mijne ervan denken,’ de schijnvrijheid en het schijngezag van ons ego. Gelukkig is de hele, actuele, waarneembare werkelijkheid juist allemaal manifestatie van ‘niet het mijne’ – een grenzeloos werkzaam en wonderlijk samenhangend leven dat helemaal niet bedoeld is om toe te eigenen. Dus oefenen we ons in het loslaten van elk idee van houvast: de maakbaarheid van het bestaan relativeren en ‘de maan van wijsheid’ ontdekken.

HIER de impressies (verslagen en foto’s) van deze verdiepingsdag.